Město Břeh má uzavřeny smlouvy o partnerství se třemi evropskými městy – německým Goslarem (od 7. května 2000), českým Berounem (od 21. května 2002) a francouzským Bourg en Bresse (od 5. října 2005). Partnerská spolupráce s sebou přináší také rozvoj kulturních, společenských a hospodářských kontaktů mezi naším městem a městy partnerskými. Spolupráce probíhá velmi zdárně, ba co víc – neustále se rozvíjí. Neprobíhá už pouze na úřední rovině, ale i v rámci jednotlivých škol a institucí (např. hasiči či kulturní centra), potažmo prostřednictvím soukromých kontaktů.
goslarGoslar (www.goslar.de) – město ležící zhruba 80 km jižně od Hannoveru na okraji Národního parku pohoří Harzu. Historie města je stará až 1000 let. Za povšimnutí rozhodně stojí památky svědčící o bohaté historii Goslaru. Panorama města, čítající přes čtyřicet bašt a kostelních věží, zapříčinilo, že se Goslaru říká „Řím severu“. Dnes je Goslar neobyčejně zajímavou destinací pro návštěvníky: nachází se v něm několik muzeí a památek lákajících turisty. Goslar byl rezidencí německých králů a císařů, nalézá se v něm císařské sídlo z 11.–12. stol., kostely z 11.–16. stol., pozdně gotická radnice a fontány, domy z 15.–18. stol., zbytky městských hradeb z 15.–16. stol. Zhruba 45 000 obyvatel města však příchozím nenabízí pouze svou historii. Je zde množství útulných hospůdek, spousta možností ke sportování (např. hřiště či bazény), mnoho zajímavých obchůdků, kin a divadlo. Výhodná poloha skýtá rovněž příležitost k procházkám po úpatí Harzu.
berounBeroun (www.mesto-beroun.cz) – české město ležící několik kilometrů od Prahy na soutoku řek Berounka a Litavka. Žije v něm kolem 18 000 obyvatel. Tamní hradiště, jak dokládá archeologický výzkum, bylo osídleno již ve starověku. Město Beroun povstalo někdy ve 13. stol. V Berouně se rozvíjel hrnčířský a soukenický průmysl, vařilo se zde také pivo a připravovalo víno. V průběhu staletí se na rozvoji města negativně podepisovaly povodně, požáry a epidemie. Období rozvoje zažilo město až v 18. stol., kdy se rozvinulo do dnešní podoby. Ke konci 19. stol. se zde rozvíjí – pro tento region typické obory – hutnictví a výroba vápna. V současnosti se Beroun charakterizuje jako město průmyslu, školství, kultury a sportu. Turisté, kteří sem zavítají, mohou obdivovat zdejší pamětihodnosti – radnici, Muzeum Českého krasu, Plzeňskou, resp. Pražskou bránu (dříve části obranných hradeb) a také kostely. V parcích a na dalších místech Berouna jsou rozmístěny plastiky různých sochařů. V Berouně se pravidelně konají kulturní slavnosti (např. hudební festival). Nachází se zde též velký stadion, na němž se odehrávají různá sportovní klání. V létě je otevřeno koupaliště a během celého roku kryté kluziště. V okolí se nacházejí skalní stěny, jež hojně využívají milovníci lezení. V Berouně a jeho okolí je též několik turistických stezek, a to jak pěších, tak i cyklistických.

 

Bourg en Bresse (www.bourg-en-bresse.org) leží na východě Francie v regionu Rhône-Alpes. Ve městě, které zaujímá zhruba 120 ha a je v něm množství zeleně, žije na 43 000 obyvatel. Působí zde asi 1200 spolků. Bourg en Bresse je členem Sdružení měst regionu Rhône-Alpes. Více než 10 let se může pochlubit i vysokou školou. Bourg en Bresse je městem plným zeleně a s bohatou květenou. Lze tady bezstarostně odpočívat a dýchat čerstvý vzduch. Milovníci procházek, spotu či kol mohou do sytosti využívat všeho toho, co město nabízí, zvláště pak lesíku Seillon, zábavního parku Bouvent anebo četných cyklostezek. Bourg en Bresse se rovněž pyšní svými kulinářskými specialitami, jako jsou např. kuře z Bresse na smetaně a smržích, knedlíčky ze štiky na omáčce Nantua či nadívaný kapr. V oblasti kultury se klade důraz nejen na zhodnocení starých děl, ale taktéž na vytváření soudobé kultury. Činné je např. opravené divadlo, činná je hudební škola a hudební scéna „La Tannerie”. Město během roku sponzoruje celou řadu slavností (mj. krmáš a předvánoční slavnosti, čtvrtky s knihou a hudbou). Bourg en Bresse leží na křižovatce evropských cest, disponuje dobrým silničním a železničním spojením, je atraktivním místem pro podnikatele a studenty. Za 1:45 hod. lze odtud dojet do Paříže a za 45 minut do Lyonu. V blízkosti jsou dvě mezinárodní letiště – v Lyonu a Ženevě. Působí zde více než 4000 firem v potravinářském průmyslu, v metalurgii, produkci karosérií, ve strojírenství, v dopravě a zdravotnictví. Ze své pestré historie si Bourg en Bresse do dnešních dní přineslo bohaté a stále živé dědictví. Dokázalo se však přizpůsobit současným trendům v kulturní sféře a propagaci historického dědictví. Z mnoha vzácných památek můžeme zmínit např. středověké dřevěné domy, renesanční průčelí, fontány, měšťanské domy, staré lékárny, které je možné spatřit v centru města. Nejznámější pamětihodností je bezesporu královský klášter v Brou ležící na okraji města. Klášterní kostel z počátku 16. stol. vystavěla Markéta Rakouská po smrti svého muže knížete savojského. Nechala vystavět mauzoleum, jež ohromuje svou okázalostí, a zároveň i pomník odumírajícího gotického stylu. V 17. stol. byla v Bourg en Bresse činná královská manufaktura na výrobu hodin.