Brzeskie Centrum Kultury (Břežské kulturní centrum)

ul. Mleczna 12, tel. (077) 416-99-86

 

Muzeum Piastów Śląskich (Muzeum slezských Piastovců)

Plac Zamkowy 1, tel. (077) 416-42-10

 

Stowarzyszenie Festiwalu Piosenki Angielskiej (Spolek přátel Festivalu anglické písně)

ul. 1-go Maja 3/1, tel./fax: (077) 416-35-57; 0602463218
fpa@fpa.com.pl

 

Towarzystwo im. Ferenca Liszta (Spolek Ference Liszta)

Kontakt – Muzeum Piastów Śląskich, tel. (077) 416-32-57

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (Sdružení milovníků Lvova a jihovýchodních příhraničních oblastí)

Náměstí – radnice, místnost č. 115
každý čtvrtek od 17.00 do 19.00

 

Klub Integracji Twórczych Stowarzyszenie Żywych Poetów (Klub integrace tvůrčích lidí Sdružení živých básníků)

Galerie moderního umění) – v radnici na náměstí, tel. (077) 416-02-30

Klub Literacki „Brzeg” (Literární klub „Břeh”)


Brzeskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Francuskiej (Břežské sdružení polsko-francouzského přátelství)