První uvědomělé vysazování dřevin v Břehu se událo za vlády krále Bedřicha Velikého ve 2. pol. 18. stol. Na nezastavěných plochách patřících městu se započalo s výsadbou morušovníků, což umožnilo začít s pěstováním bource morušového. Břeh se díky tomu stal známým svou produkcí hedvábí a prýmkářských výrobků. Dodnes jsou na území města patrné stopy po pěstování morušovníků v 18. stol., zvláště v okolí ulic a Ofiar Katynia.

Na místě stržených hradeb (v r. 1807) začali představitelé města s vydatnou pomocí Spolku na zvelebení města během 19. stol. zřizovat promenády a parky. Půvaby břežských plantů opsal koncem 19. stol. W. Wicherkiewicz: „V první řadě nás upoutá chlouba města položeného na levém břehu Odry, příjemné procházky na někdejších obranných valech. Podobné těm vratislavským, obkružují město, přičemž vytvářejí tři strany čtyřúhelníků, jehož čtvrtou stranu tvoří Odra. Procházky po Břehu mohou být dokonce příjemnější než ty po Vratislavi, která má ráz spíše uměleckého zahradnictví, kdežto Břeh působí více ve stylu anglického parku. Je zde více přírody a čerstvého vzduchu a je to zde mnohem rozmanitější.“

Na počátku 20. stol. rozhodli představitelé města (na popud starosty J. Peppela) zřídit v jihozápadní části Břehu anglický park. Mezi lety 1901 až 1905 byly pro tento účel pořízeny prostory jižního předměstí Břehu – stalo se tak z velké části díky obětavosti majitelů vsi Skarbimierz a rodiny von Lobbecke. Takto spatřil světlo světa největší břežský park, zvaný ještě donedávna Park Wolności, dnes Park Juliusza Peppela. V dnešním Břehu zaujímají parky bezmála 100 ha území města.

Díky úsilí břežských přírodovědců 19. stol. a také díky činnostem započatým na počátku 20. stol. bylo v parcích vysazeno velké množství různých druhů stromů a keřů. Ačkoliv v poválečných letech poněkud prořídly, pyšní se i dnes velkým počtem takřka 180 druhů evropských, asijských a severoamerických exemplářů flóry. K nejcennějším exemplářům patří Metasekvoje čínská, Tisovec dvouřadý, Jedle nikkoská, Dub bílý, Kalina japonská a Trnovník lepkavý. Díky rozsáhlým parkům, stojatým vodám a stále čistější Odře je zde rovněž bohatá fauna.

 

Andrzej Peszko