Poznejte město Břeh

poznaj-brzeg

Ve Slezské nížině, v místě, kudy vede starobylá cesta spojující východ se západem – panevropská Via Regia – a kde se v dávných dobách u vysokého břehu řeky Odry křižovala tato Královská cesta s cestou vedoucí k Baltskému moři, leží město Břeh. Lze se sem snadno dostat z kteréhokoli konce Evropy, a to díky příhodné vzdálenosti od letiště ve Vratislavi (zhruba 50 km), přičemž je možné využít dálnici, místní komunikace anebo železniční spojení. Stojí za to spatřit rodné město Bartoloměje Steina, což byl v období středověku první slezský autor topografického díla pojednávajícího o této oblasti. Rovněž stojí za to navštívit sídlo, z něhož po staletí vládla břežská knížata z rodu Piastovců, rodiště malíře Oskara Molla či světoznámého dirigenta Kurta Masura.

Ještě než se Břeh stal městem, byly zde tři původní osady. Největší z nich, která zároveň sloužila jako sídlo hlavy knížecího rodu, byl Vysoký Břeh, o němž se prameny zmiňují již v r. 1234. Právě od této osady získalo svůj název dnešní město. Břeh obdržel městská práva mezi lety 1246 a 1248. V roce 1311 získal Břeh status hlavního města břežského knížectví a podržel si ho až do smrti posledního Piastovce – Jiřího IV. Viléma v roce 1675.

Svědky pestré historie Břehu jsou dodnes monumentální památky. Nejokázalejší z nich je sídlo piastovského rodu – zámek břežských knížat. Za pozornost stojí i břežské kostely, mezi nimiž se vyjímá jeden z nejvyšších chrámů ve Slezsku vůbec – kostel sv. Mikuláše, anebo někdejší jezuitský barokní chrám Povýšení svatého Kříže. Úžas návštěvníků vyvolává pokaždé renesanční radnice s nádherným interiérem. Na milovníky architektury čekají v Břehu krásné gotické, renesanční a barokní měšťanské domy. Ti, kdo hledají možnost aktivního odpočinku, budou mít příležitost využít některé z moderních sportovišť, kupř. kryté koupaliště nebo multifunkční stadion. Městem vedou pěší i cyklistické turistické stezky, např. Stezka středověkých břežských polychromií s pamětihodnostmi v podobě gotických nástěnných maleb. Břežské parky zase umožňují odpočinek v parných letních dnech. V pestré nabídce Břežského kulturního centra a místních kulturních sdružení lze najít rovněž potravu duchovní. Labužníci se budou moci rozplývat nad chutí břežských sladkostí, popř. nad nabídkou místní kuchyně.

Praktické informace – dostupnost po dálnici A4 (sjezd 190 – dálniční uzel Břeh), železniční spojení – mezinárodní železniční trať E – 33, státní silnice č. 39 a 94.